Aktualności

15
czerwiec
2021

Działamy w Pile!

Lider Projekt napisał wniosek do BGK o pożyczkę w ramach instrumentu Jessica 2 na rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w znajdującego się w centrum Piły. Budynek zyska nową, odnowioną elewację, nowe pokrycie dachu, dodatkowe oświetlenie. Wyremontowana zostanie szkolna harcówka oraz zagospodarowany teren przy szkole.  Przy istniejącym pomniku powstanie skwer pamięci historycznej przypominający o tragicznej historii więźniów obozu przejściowego…
Czytaj więcej >
09
czerwiec
2021

Pomagamy w rozliczeniu projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku”

W 2018 roku Lider Projekt napisał wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” w ramach WRPO 2014-2020. Obecnie po sukcesie i uzyskaniu dofinansowania pomagamy w rozliczaniu projektu.…
Czytaj więcej >
26
maj
2021

Projekt „Budowy Domu Autysty w Poznaniu” oficjalnie zakończony!

Jak wygląda oficjalne zakończenie projektu, w którym uczestniczyliśmy od początku do końca, od zdobycia funduszy unijnych na budowę nowoczesnej placówki dla dzieci z autyzmem poprzez wspieranie w rozliczaniu projektu? Wielki…
Czytaj więcej >
14
maj
2021

Wniosek Parsęta EOG Zielono – niebieska infrastruktura pozytywnie oceniony!

Lider Projekt przygotował wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla projektu „Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”. Nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i…
Czytaj więcej >
05
maj
2021

Lider Projekt wygrał przetarg w Szczecinie!

Lider Projekt wygrał przetarg w Szczecinie! Firma przygotuje i opracuje diagnozę stanu miasta, która będzie bazą do delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Następnie na podstawie diagnozy Lider Projekt przedstawi…
Czytaj więcej >
12
październik
2020

Wspieramy i pomagamy od początku!

Uroczyste otwarcie Domu Autysty w Poznaniu! Od samego początku Lider Projekt aktywnie kibicuje i wspiera w działaniach Fundację Dom Autysty założoną przez grupę rodziców nastolatków, uczęszczających do szkoły dla dzieci…
Czytaj więcej >
08
październik
2020

Prace nad przebudową Placu Pocztowego w Trzciance dobiegają końca!

Zaledwie dwa lata temu, w czerwcu 2018 roku Lider Projekt z sukcesem przygotował wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska…
Czytaj więcej >
08
październik
2020

Rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Gwdy i części wyspy miejskiej trwa!

W czerwcu 2018 roku Lider Projekt przygotował projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”, dzięki któremu Piła dostała dofinansowanie na rewitalizację…
Czytaj więcej >
08
październik
2020

I jeszcze raz Piła zmieniająca się w nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom!

W czerwcu 2018 roku Lider Projekt przygotował projekt „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
Czytaj więcej >
01
październik
2020

Wspieramy rozwój infrastruktury rowerowej i zrównoważony transport!

Lider Projekt stara się o fundusze unijne przygotowując wnioski aplikacyjne na budowę ścieżek rowerowych w Pile, Gnieźnie oraz kładki pieszo-rowerowej przez Wartę w Owińskach. W Pile projektowana jest przebudowa ciągu…
Czytaj więcej >