Wniosek Parsęta EOG Zielono – niebieska infrastruktura pozytywnie oceniony!

Lider Projekt przygotował wniosek o dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla projektu „Zielono-niebieska infrastruktura w miastach na terenie Dorzecza Parsęty”. Nasz wniosek uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną i czeka na decyzję o przyznaniu dofinansowania. Przypomnijmy, że istotą tak ważnej ostatnio zielono-niebieskiej infrastruktury jest połączenie celów i zadań związanych z gospodarowaniem wodami oraz różnymi formami zieleni. I tak w naszym projekcie na terenie 6 gmin Dorzecza Parsęty powstaną tereny zielone o łącznej powierzchni ponad 23 ha, które będą atrakcyjnym miejscem dla bytowania ptaków, owadów i drobnych ssaków. Będą to również tereny rekreacyjne poprawiające komfort zamieszkania ludzi i umożliwiające integrację społeczną. Całość działań wspierać będzie kampania informacyjno-edukacyjna i promocja ruchu rowerowego!

Zobacz również
15
czerwiec
2021

Działamy w Pile!

Lider Projekt napisał wniosek do BGK o pożyczkę w ramach instrumentu Jessica 2 na rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w znajdującego się w centrum Piły. Budynek zyska nową,…
Czytaj więcej >
09
czerwiec
2021

Pomagamy w rozliczeniu projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku”

W 2018 roku Lider Projekt napisał wniosek o dofinansowanie projektu „Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego w Buku” w ramach WRPO 2014-2020. Obecnie po sukcesie i uzyskaniu dofinansowania pomagamy w rozliczaniu projektu.…
Czytaj więcej >
26
maj
2021

Projekt „Budowy Domu Autysty w Poznaniu” oficjalnie zakończony!

Jak wygląda oficjalne zakończenie projektu, w którym uczestniczyliśmy od początku do końca, od zdobycia funduszy unijnych na budowę nowoczesnej placówki dla dzieci z autyzmem poprzez wspieranie w rozliczaniu projektu? Wielki…
Czytaj więcej >