Produkty

Doradztwo UE

Doradztwo UE

Identyfikacja źródła finansowania, współpraca przy koncepcji projektu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzanie i rozliczenie projektu
Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe

Doradztwo finansowe i strategiczne, analizy rynku, doradztwo prawne i techniczne w przygotowaniu i wdrożeniu projektu inwestycyjnego oraz w przygotowaniu i realizacji programów szkoleniowych
Doradztwo w ochronie środowiska

Doradztwo w ochronie środowiska

Przeprowadzanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych, doradztwo techniczne dla oczyszczalni ścieków, opracowanie audytów energetycznych
Planowanie

Planowanie

Opracowanie strategii rozwoju, programów rewitalizacji, programów rozwoju turystyki, strategii promocji i wielu innych dokumentów strategicznych dla samorządów terytorialnych