Doradztwo UE
Doradztwo UE
Lider Projekt pozyskuje z ogromnym sukcesem środki unijne dla samorządów i przedsiębiorców. Nasze doradztwo obejmuje identyfikację źródła finansowania, współpracę przy koncepcji projektu, opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz zarządzanie i rozliczenie projektu.
Doradztwo biznesowe
Doradztwo biznesowe
Usługi dla firm świadczone przez Lider Projekt obejmują doradztwo finansowe, strategiczne, analizy rynku, doradztwo prawne i techniczne w przygotowaniu i wdrożeniu projektu inwestycyjnego oraz przygotowanie i realizację programów szkoleniowych.
Doradztwo w ochronie środowiska
Doradztwo w ochronie środowiska
Lider Projekt przeprowadza strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla dokumentów strategicznych, świadczy doradztwo techniczne dla oczyszczalni ścieków, opracowuje audyty energetyczne.
Planowanie strategiczne
Planowanie strategiczne
Lider Projekt opracowuje strategie rozwoju, programy rewitalizacji, programy rozwoju turystyki, strategie promocji i wiele innych dokumentów strategicznych dla samorządów terytorialnych.

Aktualności

Więcej

O firmie

Firma Lider Projekt Sp. z o.o. powstała w 2006 roku w Poznaniu. Założona przez osoby z długoletnim doświadczeniem w zakresie planowania strategicznego, doradztwa projektowego, pozyskiwania funduszy UE oraz doradztwa w ochronie środowiska świadczy usługi dla samorządów terytorialnych i przedsiębiorstw.

Zespół

Zespół Lider Projekt tworzą ludzie, którzy lubią to, co robią. Zadania, jakich się podejmujemy, są różnorodne, dlatego każdy z nas ma odmienne umiejętności i ulubione specjalizacje. Jednak są takie postawy, które nas łączą - zaangażowanie w każdy projekt i motywacja do takiej pracy, aby klienci do nas wracali.