Planowanie

krag

Planowanie strategiczne

Planowanie strategiczne to proces, na który składa się przeprowadzenie wnikliwych badań i analiz diagnozujących stan obecny, konsultacji społecznych oraz opracowanie finalnych produktów, którymi są: strategie i plany rozwoju, programy rewitalizacji, programy inwestycyjne oraz wiele innych dokumentów operacyjnych.

Planowanie strategiczne rozpoczyna działania związane z inwestowaniem.

Lider Projekt oferuje pełną usługę związaną z planowaniem strategicznym zgodnie z oczekiwaniami klienta oraz wytycznymi programów operacyjnych. Opracowujemy:

Strategia rozwoju jest dokumentem, w oparciu o który samorząd prowadzi wieloletnie programy inwestycyjne, opracowuje roczne budżety, tworzy programy operacyjne zawierające konkretne projekty.

Konsultanci Lider Projekt posiadają bardzo duże doświadczenie w konstruowaniu wraz z klientem strategii, które w sposób bardzo praktyczny pozwalają podejmować decyzje w ramach zarządzania strategicznego gminą czy powiatem. Strategia rozwoju to nie tylko hasłowe cele, ale przede wszystkim szczegółowe wytyczne do opracowania innych dokumentów.

W ramach świadczonych usług przy opracowaniu strategii rozwoju konsultanci Lider Projekt:

Lider Projekt świadczy również usługi w zakresie aktualizacji strategii.