Zespół

Zespół Lider Projekt tworzą

Walerian Grochowalski
prezes zarządu

Absolwent Politechniki Poznańskiej (Wydział Budowy Maszyn oraz Wydziału Budownictwa Lądowego). W latach 1981-2006 pełnił funkcje projektanta i wspólnika w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Aparatury i Urządzeń Komunalnych „Powogaz” Sp. z o.o. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu oraz nadzorowaniu przedsięwzięć z zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Uczestniczył w ponad 200 projektach w obiektach:

  • Oczyszczalni ścieków, m.in. w: Ostródzie, Poznaniu, Działdowie, Jaworznie, Wieluniu, Nekli, Ciechanowie, Chełmży, Złotoryi, Malborku, Olkuszu, Bogatyni, Dąbrowie Górniczej, Gorzowie Wlkp., Warszawie, Tczewie, Strykowie, Połańcu, Radomsku, Częstochowie, Płocku, Wrocławiu, Chodzieży, Augustowie, Miliczu, Radomsku, Ustce, Białymstoku, Kołobrzegu, Nysie, Rybniku i innych
  • Pompowni: Tczewie, Zgorzelcu, Pile, Nowej Soli, Legionowie, Zabierzowie i innych.

W firmie odpowiedzialny za doradztwo techniczne w ochronie środowiska, w tym m.in. projektowanie, dostawy, montaż oraz nadzory urządzeń związanych z wyposażeniem oczyszczalni ścieków.

Wojciech Ptak
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) – Wydział Ekonomii, kierunek: Finanse i Bankowość. Pracował m.in. w banku PKO BP S.A. w wydziale małych i średnich przedsiębiorstw oraz Doradztwie Gospodarczym DGA S.A. W 2005 roku zdał egzamin na audytora wewnętrznego. Posiada duże doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi oraz firmami w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych na realizację projektów, w tym w szczególności funduszy unijnych. Kierował zespołem konsultantów oraz prowadził liczne szkolenia dotyczące tematyki funduszy unijnych. Uczestniczył w pracach (studia wykonalności, wnioski aplikacyjne) ponad 100 projektów.

W firmie odpowiedzialny za następujące produkty: dokumentacja aplikacyjna (studium wykonalności, wnioski aplikacyjne), zarządzanie projektami inwestycyjnymi, audyt projektów europejskich.

Marcin Ługawiak
Wiceprezes Zarządu

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Wrocławskiego (Podyplomowe Studium Prawo i Gospodarka Unii Europejskiej). Pracował m.in. Doradztwie Gospodarczym DGA S.A. na stanowisku wicedyrektora Departamentu Projektów Inwestycyjnych. Posiada duże doświadczenie w kierowaniu projektami badawczymi, doradczymi i szkoleniowymi oraz sporządzaniu analiz społeczno-ekonomicznych, raportów, lokalnych programów rewitalizacji, planów rozwoju lokalnego oraz strategii. Kierował zespołem konsultantów oraz prowadził liczne szkolenia dotyczące tematyki funduszy unijnych. Uczestniczył w pracach ponad 100 projektów w zakresie dokumentów strategicznych oraz dokumentacji aplikacyjnych.

W firmie odpowiedzialny za następujące produkty: dokumenty strategiczne, analizy/badania rynku oraz doradztwo personalne i szkolenia.

Iwona Ługawiak
Specjalistka

tudiowała na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Pracę zawodową rozpoczęła w 2004 r. w firmie Doradztwo Gospodarcze DGA SA, gdzie była odpowiedzialna za realizację projektów międzynarodowych. Jako członek Zespołu Rozwoju zajmowała się opracowywaniem największych projektów szkoleniowo-doradczych finansowanych w ramach SPO RZL. Posiada również doświadczenie we wdrażaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z UE, zdobyte podczas realizacji projektu szkoleniowego dla firmy YORK Sp. z o.o. oraz projektu inwestycyjnego dla Poznańskiego Klastra Edukacyjnego.

Zajmuje się pozyskiwaniem dofinansowania ze środków UE, sporządzaniem analiz społeczno-gospodarczych oraz przygotowaniem ofert w postępowaniach przetargowych.

Edyta Tomczak
Specjalistka

Absolwentka Politechniki Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzenia (kierunek matematyka stosowana). Pracowała m.in. w firmie MITEX SA (obecnie Eiffage Budownictwo MITEX SA) jako kosztorysant, PROINWEST Sp. z o.o. jako asystent dyrektora ds. ofertowania oraz w Doradztwie Gospodarczym DGA SA na stanowisku starszego konsultanta w Departamencie Funduszy Strukturalnych.

Posiada wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych na realizację projektów inwestycyjnych. Nadzorując prace oraz aktywnie uczestnicząc w realizacji projektów (studia wykonalności, wnioski aplikacyjne), przyczyniła się do pozyskania środków unijnych na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego, szpitali, uczelni wyższych, jednostek PAN, instytucji kultury, organizacji kościelnych i przedsiębiorców. W ostatnich latach z sukcesem wdrażała, koordynowała, monitorowała i rozliczała projekty inwestycyjne dofinansowane ze źródeł UE.