Kontakt

Adres
Adres

Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS
nr KRS 0000275825, NIP 783-16-26-059
kapitał zakładowy: 50.000 PLN