Aktualności

01
Sierpień
2014

Lider Projekt opracował Strategię Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020

Lider Projekt opracował Strategię Rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 wraz ze Strategiczną Oceną Oddziaływania na Środowisko. Na zlecenie Gminy Legnica Lider Projekt wykonał strategię rozwoju. Prace nad dokumentem obejmowały: opracowanie diagnozy strategicznej miasta Legnicy, przeprowadzenie analiz; organizację spotkań w Urzędzie Miasta Legnicy w celu sformułowania Wizji Rozwoju Miasta; organizację warsztatów i spotkań w ramach analizy SWOT; organizację warsztatów, gdzie…
Czytaj więcej >
05
Styczeń
2014

Lider Projekt przygotowuje delimitację Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego

Lider Projekt przygotowuje delimitację Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego i strategię jego rozwoju.Na zlecenie Miasta Kołobrzeg Lider Projekt przygotowuje delimitację Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego (KSOF) oraz Strategię Rozwoju Kołobrzeskiego Subregionalnego Obszaru…
Czytaj więcej >