Prace nad przebudową Placu Pocztowego w Trzciance dobiegają końca!

Zaledwie dwa lata temu, w czerwcu 2018 roku Lider Projekt z sukcesem przygotował wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, a już za chwilę będziemy świadkami uroczystego otwarcia całkiem nowego centrum Trzcianki.

Rozpoczęta w styczniu 2019 roku inwestycja rewitalizacji Placu Pocztowego i Targowiska Miejskiego całkowicie odmieni centrum miasta. Powstanie atrakcyjne, reprezentacyjne miejsce, sprzyjające rekreacji i integracji mieszkańców.

W miejscu, gdzie dawniej  było mauzoleum żołnierzy radzieckich, Plac Pocztowy zostanie przebudowany, zmodernizowana będzie istniejąca infrastruktura oraz wybudowane Centrum Integracji Społecznej. Obiekt w większości będzie ukryty pod płytą Placu Pocztowego, proponując atrakcyjne miejsca i formy dla rekreacji.  Centrum Integracji Społecznej będzie miejscem realizacji działań społecznych i promocji inicjatyw oddolnych dla podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych. 

Zobacz również
05
czerwiec
2024

Obecnie rewitalizujemy

Wkrótce będziemy kończyć prace nad Gminnym programem rewitalizacji dla Szczecina. Niedawno został uchwalony Program Rewitalizacji dla Torunia, który opracowywaliśmy. Obecnie pracujemy nad rewitalizacją dla Wrześni, Krotoszyna, Swarzędza i Komornik, a…
Czytaj więcej >
11
marzec
2024

Estrada Poznańska uzyskała dofinansowanie na przebudowę

Nasza współpraca z samorządową instytucją kultury Miasta Poznania Estradą Poznańską zaowocowała pozyskaniem przez nią dofinansowania blisko 20 mln zł na rozwój z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.…
Czytaj więcej >
15
czerwiec
2021

Działamy w Pile!

Lider Projekt napisał wniosek do BGK o pożyczkę w ramach instrumentu Jessica 2 na rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w znajdującego się w centrum Piły. Budynek zyska nową,…
Czytaj więcej >