Prace nad przebudową Placu Pocztowego w Trzciance dobiegają końca!

Zaledwie dwa lata temu, w czerwcu 2018 roku Lider Projekt z sukcesem przygotował wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020, a już za chwilę będziemy świadkami uroczystego otwarcia całkiem nowego centrum Trzcianki.

Rozpoczęta w styczniu 2019 roku inwestycja rewitalizacji Placu Pocztowego i Targowiska Miejskiego całkowicie odmieni centrum miasta. Powstanie atrakcyjne, reprezentacyjne miejsce, sprzyjające rekreacji i integracji mieszkańców.

W miejscu, gdzie dawniej  było mauzoleum żołnierzy radzieckich, Plac Pocztowy zostanie przebudowany, zmodernizowana będzie istniejąca infrastruktura oraz wybudowane Centrum Integracji Społecznej. Obiekt w większości będzie ukryty pod płytą Placu Pocztowego, proponując atrakcyjne miejsca i formy dla rekreacji.  Centrum Integracji Społecznej będzie miejscem realizacji działań społecznych i promocji inicjatyw oddolnych dla podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych. 

Zobacz również
12
Październik
2020

Wspieramy i pomagamy od początku!

Uroczyste otwarcie Domu Autysty w Poznaniu! Od samego początku Lider Projekt aktywnie kibicuje i wspiera w działaniach Fundację Dom Autysty założoną przez grupę rodziców nastolatków, uczęszczających do szkoły dla dzieci…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

Rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Gwdy i części wyspy miejskiej trwa!

W czerwcu 2018 roku Lider Projekt przygotował projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”, dzięki któremu Piła dostała dofinansowanie na rewitalizację…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

I jeszcze raz Piła zmieniająca się w nowoczesne miasto przyjazne mieszkańcom!

W czerwcu 2018 roku Lider Projekt przygotował projekt „Nowoczesne Centra Społeczno-Rekreacyjne Powiatu Pilskiego – przebudowa oraz adaptacja obiektów i przestrzeni publicznej w Pile”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego…
Czytaj więcej >