Wspieramy rozwój infrastruktury rowerowej i zrównoważony transport!

Lider Projekt stara się o fundusze unijne przygotowując wnioski aplikacyjne na budowę ścieżek rowerowych w Pile, Gnieźnie oraz kładki pieszo-rowerowej przez Wartę w Owińskach.

W Pile projektowana jest przebudowa ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż ul. Przemysłowej i budowa energooszczędnego oświetlenia. Realizacja projektu zwiększy dostępność komunikacyjną do terenów Strefy Przemysłowej Piła Południowo-Wschodnia, szkół, zakładów pracy oraz, dzięki oddzieleniu projektowanej ścieżki rowerowej od jezdni, znacznie  poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

W Gnieźnie planowana jest przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary. Inwestycja przewiduje wykonanie trasy rowerowej  w ciągu ul. Gdańskiej, chodników, przejścia dla pieszych i  oświetlenia. Kluczowym zadaniem projektu jest likwidacji barier architektonicznych i wdrożenia rozwiązań ułatwiających poruszanie osób z niepełnosprawnościami a także dzieciom i osobom starszym.

Ciekawie przedstawia się projekt budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wartę w Owińskach, o którym mówiono od lat. Kładka powstanie w miejscu historycznej przeprawy promowej, która funkcjonowała od XIII wieku do końca lat 40. ubiegłego stulecia i łączyła Radojewo z Owińskami. Obecnie na długości blisko 16 km – od mostu Lecha w Poznaniu do Biedruska nie ma jakiejkolwiek przeprawy przez rzekę. Powstanie kładki będzie stanowiło naturalne przedłużenie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na zachodnim brzegu Warty i szlaków rowerowych po stronie wschodniej, np. Cysterski Szlak Rowerowy, Szlak Kościołów Drewnianych.

Zobacz również
12
Październik
2020

Wspieramy i pomagamy od początku!

Uroczyste otwarcie Domu Autysty w Poznaniu! Od samego początku Lider Projekt aktywnie kibicuje i wspiera w działaniach Fundację Dom Autysty założoną przez grupę rodziców nastolatków, uczęszczających do szkoły dla dzieci…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

Prace nad przebudową Placu Pocztowego w Trzciance dobiegają końca!

Zaledwie dwa lata temu, w czerwcu 2018 roku Lider Projekt z sukcesem przygotował wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

Rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Gwdy i części wyspy miejskiej trwa!

W czerwcu 2018 roku Lider Projekt przygotował projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”, dzięki któremu Piła dostała dofinansowanie na rewitalizację…
Czytaj więcej >