Wspieramy rozwój infrastruktury rowerowej i zrównoważony transport!

Lider Projekt stara się o fundusze unijne przygotowując wnioski aplikacyjne na budowę ścieżek rowerowych w Pile, Gnieźnie oraz kładki pieszo-rowerowej przez Wartę w Owińskach.

W Pile projektowana jest przebudowa ciągu pieszo-rowerowego biegnącego wzdłuż ul. Przemysłowej i budowa energooszczędnego oświetlenia. Realizacja projektu zwiększy dostępność komunikacyjną do terenów Strefy Przemysłowej Piła Południowo-Wschodnia, szkół, zakładów pracy oraz, dzięki oddzieleniu projektowanej ścieżki rowerowej od jezdni, znacznie  poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.

W Gnieźnie planowana jest przebudowa ul. Gdańskiej na odcinku od Ronda im. Jacka Kaczmarskiego do Ronda Winiary. Inwestycja przewiduje wykonanie trasy rowerowej  w ciągu ul. Gdańskiej, chodników, przejścia dla pieszych i  oświetlenia. Kluczowym zadaniem projektu jest likwidacji barier architektonicznych i wdrożenia rozwiązań ułatwiających poruszanie osób z niepełnosprawnościami a także dzieciom i osobom starszym.

Ciekawie przedstawia się projekt budowy kładki pieszo-rowerowej przez Wartę w Owińskach, o którym mówiono od lat. Kładka powstanie w miejscu historycznej przeprawy promowej, która funkcjonowała od XIII wieku do końca lat 40. ubiegłego stulecia i łączyła Radojewo z Owińskami. Obecnie na długości blisko 16 km – od mostu Lecha w Poznaniu do Biedruska nie ma jakiejkolwiek przeprawy przez rzekę. Powstanie kładki będzie stanowiło naturalne przedłużenie Nadwarciańskiego Szlaku Rowerowego na zachodnim brzegu Warty i szlaków rowerowych po stronie wschodniej, np. Cysterski Szlak Rowerowy, Szlak Kościołów Drewnianych.

Zobacz również
05
czerwiec
2024

Obecnie rewitalizujemy

Wkrótce będziemy kończyć prace nad Gminnym programem rewitalizacji dla Szczecina. Niedawno został uchwalony Program Rewitalizacji dla Torunia, który opracowywaliśmy. Obecnie pracujemy nad rewitalizacją dla Wrześni, Krotoszyna, Swarzędza i Komornik, a…
Czytaj więcej >
11
marzec
2024

Estrada Poznańska uzyskała dofinansowanie na przebudowę

Nasza współpraca z samorządową instytucją kultury Miasta Poznania Estradą Poznańską zaowocowała pozyskaniem przez nią dofinansowania blisko 20 mln zł na rozwój z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.…
Czytaj więcej >
15
czerwiec
2021

Działamy w Pile!

Lider Projekt napisał wniosek do BGK o pożyczkę w ramach instrumentu Jessica 2 na rewitalizację zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w znajdującego się w centrum Piły. Budynek zyska nową,…
Czytaj więcej >