Lider Projekt pomoże zrewitalizować byłą szwalnię w Buku.

Szyto tam koszule, teraz będzie miejsce spotkań i aktywności mieszkańców. Lider projekt pomoże Bukowi zdobyć środki na realizację projektu: „Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szwalni w Buku na potrzeby społeczno – kulturalno – edukacyjne”. Budynek został zakupiony przez gminę od producenta koszul Bukowianka. Rozważano dwa pomysły na zagospodarowanie: żłobek albo dom seniora.  Ostatecznie burmistrz złożył wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014- 2020 w ramach poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. W budynku szwalni ma powstać miejsce spotkań i aktywności mieszkańców. Projekt ten odpowiada na problemy zdiagnozowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2023. Dzięki jego realizacji możliwa będzie realizacja nowych rodzajów zajęć kulturalnych i edukacyjnych. Gmina zyska zmodernizowany, estetyczny budynek z racjonalnie zagospodarowaną przestrzenią wokół niego, a mieszkańcy otrzymają nowe miejsce aktywności i integracji społecznej.

 

Zobacz również
15
Maj
2019

Kampania promocyjna dla Piły zakończona!

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo- wschodnia - taki tytuł ma projekt, którego częścią była kampania promująca tereny inwestycyjne. W marcu 2019r. zakończyliśmy…
Czytaj więcej >
19
Wrzesień
2018

Konkurs na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej

Zapraszamy mieszkańców Konina, a w szczególności młodzież i społeczność studencką uczęszczającą do konińskich szkół i uczelni do udziału w konkursie na nazwę i/lub logo dla budynku dawnego Sądu Rejonowego przy ul.…
Czytaj więcej >
13
Czerwiec
2018

Nowy Rynek w Lwówku

Już niedługo Lwówek może doczekać się zupełnie nowego Rynku dzięki realizacji projektu pt. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku” w ramach WRPO na lata 2014-202. Firma Lider Projekt opracowała wniosek, który…
Czytaj więcej >