Lider Projekt pomoże zrewitalizować byłą szwalnię w Buku.

Szyto tam koszule, teraz będzie miejsce spotkań i aktywności mieszkańców. Lider projekt pomoże Bukowi zdobyć środki na realizację projektu: „Przebudowa i adaptacja budynku po byłej szwalni w Buku na potrzeby społeczno – kulturalno – edukacyjne”. Budynek został zakupiony przez gminę od producenta koszul Bukowianka. Rozważano dwa pomysły na zagospodarowanie: żłobek albo dom seniora.  Ostatecznie burmistrz złożył wniosek o dofinansowanie w ramach WRPO 2014- 2020 w ramach poddziałania 9.2.1. Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. W budynku szwalni ma powstać miejsce spotkań i aktywności mieszkańców. Projekt ten odpowiada na problemy zdiagnozowane w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta i Gminy Buk na lata 2018-2023. Dzięki jego realizacji możliwa będzie realizacja nowych rodzajów zajęć kulturalnych i edukacyjnych. Gmina zyska zmodernizowany, estetyczny budynek z racjonalnie zagospodarowaną przestrzenią wokół niego, a mieszkańcy otrzymają nowe miejsce aktywności i integracji społecznej.

 

Zobacz również
12
Październik
2020

Wspieramy i pomagamy od początku!

Uroczyste otwarcie Domu Autysty w Poznaniu! Od samego początku Lider Projekt aktywnie kibicuje i wspiera w działaniach Fundację Dom Autysty założoną przez grupę rodziców nastolatków, uczęszczających do szkoły dla dzieci…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

Prace nad przebudową Placu Pocztowego w Trzciance dobiegają końca!

Zaledwie dwa lata temu, w czerwcu 2018 roku Lider Projekt z sukcesem przygotował wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

Rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Gwdy i części wyspy miejskiej trwa!

W czerwcu 2018 roku Lider Projekt przygotował projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”, dzięki któremu Piła dostała dofinansowanie na rewitalizację…
Czytaj więcej >