Centrum integracji zamiast radzieckiego mauzoleum.

 

Urząd Miasta i Gminy w Trzciance, dla którego przygotowaliśmy wcześniej Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023, powierzył nam przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wcześniej w tym miejscu było mauzoleum żołnierzy radzieckich. Zostało wyburzone we wrześniu 2017 roku. Projekt obejmuje przebudowę Placu Pocztowego wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury oraz budowę Centrum Integracji Społecznej. Kubaturę obiektu w większości ukryto pod płytą Placu Pocztowego, proponując atrakcyjne miejsca i formy dla rekreacji. Z założenia obiekt i towarzyszący mu teren parkowy drugiej połowy placu będą stanowiły spójne miejsce integracji i spędzania czasu dla mieszkańców miasta. Co więcej, Centrum Integracji Społecznej stanowić będzie miejsce realizacji działań społecznych i promocji inicjatyw oddolnych dla podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych. W ramach projektu zostanie przebudowany układ komunikacyjny, w tym ciągi pieszo-rowerowe oraz zostaną utworzone nowe zatoki autobusowe i miejsca parkingowe.  Wszystkie wartościowe drzewa zostaną zachowane oraz powstaną nowe trawniki i klomby z zielenią okrywową.

Zobacz również
15
Maj
2019

Kampania promocyjna dla Piły zakończona!

Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo- wschodnia - taki tytuł ma projekt, którego częścią była kampania promująca tereny inwestycyjne. W marcu 2019r. zakończyliśmy…
Czytaj więcej >
19
Wrzesień
2018

Konkurs na nazwę i logo budynku planowanego na centrum aktywizacji społeczno-gospodarczej

Zapraszamy mieszkańców Konina, a w szczególności młodzież i społeczność studencką uczęszczającą do konińskich szkół i uczelni do udziału w konkursie na nazwę i/lub logo dla budynku dawnego Sądu Rejonowego przy ul.…
Czytaj więcej >
13
Czerwiec
2018

Nowy Rynek w Lwówku

Już niedługo Lwówek może doczekać się zupełnie nowego Rynku dzięki realizacji projektu pt. „Modernizacja przestrzeni Rynku w Lwówku” w ramach WRPO na lata 2014-202. Firma Lider Projekt opracowała wniosek, który…
Czytaj więcej >