Centrum integracji zamiast radzieckiego mauzoleum.

 

Urząd Miasta i Gminy w Trzciance, dla którego przygotowaliśmy wcześniej Program Rewitalizacji Gminy Trzcianka na lata 2017-2023, powierzył nam przygotowaniu wniosku o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska Miejskiego wraz z terenami przyległymi” w ramach WRPO na lata 2014 – 2020. Wcześniej w tym miejscu było mauzoleum żołnierzy radzieckich. Zostało wyburzone we wrześniu 2017 roku. Projekt obejmuje przebudowę Placu Pocztowego wraz z modernizacją istniejącej infrastruktury oraz budowę Centrum Integracji Społecznej. Kubaturę obiektu w większości ukryto pod płytą Placu Pocztowego, proponując atrakcyjne miejsca i formy dla rekreacji. Z założenia obiekt i towarzyszący mu teren parkowy drugiej połowy placu będą stanowiły spójne miejsce integracji i spędzania czasu dla mieszkańców miasta. Co więcej, Centrum Integracji Społecznej stanowić będzie miejsce realizacji działań społecznych i promocji inicjatyw oddolnych dla podmiotów ekonomii społecznej i grup nieformalnych. W ramach projektu zostanie przebudowany układ komunikacyjny, w tym ciągi pieszo-rowerowe oraz zostaną utworzone nowe zatoki autobusowe i miejsca parkingowe.  Wszystkie wartościowe drzewa zostaną zachowane oraz powstaną nowe trawniki i klomby z zielenią okrywową.

Zobacz również
12
Październik
2020

Wspieramy i pomagamy od początku!

Uroczyste otwarcie Domu Autysty w Poznaniu! Od samego początku Lider Projekt aktywnie kibicuje i wspiera w działaniach Fundację Dom Autysty założoną przez grupę rodziców nastolatków, uczęszczających do szkoły dla dzieci…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

Prace nad przebudową Placu Pocztowego w Trzciance dobiegają końca!

Zaledwie dwa lata temu, w czerwcu 2018 roku Lider Projekt z sukcesem przygotował wniosek o dofinansowanie dla projektu pn. „Zagospodarowanie Placu Pocztowego wraz z utworzeniem Centrum Integracji Społecznej oraz zagospodarowanie terenu Targowiska…
Czytaj więcej >
08
Październik
2020

Rewitalizacja terenów nadrzecznych rzeki Gwdy i części wyspy miejskiej trwa!

W czerwcu 2018 roku Lider Projekt przygotował projekt „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile – tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”, dzięki któremu Piła dostała dofinansowanie na rewitalizację…
Czytaj więcej >