AKTUALNOŚCI
06/05
2015
Lider Projekt podpisał umowę z Kleszczowem - najbogatszą gminą w Polsce, na sporządzenie strategii rozwoju oraz kilku innych dokumentów strategicznych, które mają być scenariuszem działania samorządu na wypadek zamknięcia odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i pobliskiej elektrowni. Dziś przedsiębiorstwa te zapewniają Kleszczowowi nie tylko byt, ale i dostatek. Wystarczy wspomnieć, że na głowę mieszkańca gminy przypada rocznie ponad 40 tysięcy złotych z budżetu s
09/04
2015
Związek Miast Polskich zlecił Lider Projekt sporządzenie opinii dla kilku strategii obszarów funkcjonalnych. "Mieliśmy już okazję oceniać dwie strategie przygotowane przez Partnerstwo NORDA (Gdynia i sąsiedzkie samorządy) i sporządzić kryteria wyboru projektów dla obszaru funkcjonalnego Włocławka. Obecnie przygotowujemy opinię dotyczącą wybranych aspektów strategii ZIT Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego" - mówi Marcin Ługawiak, wiceprezes zarz
wszystkie aktualności

Planowanie
STRATEGICZNE
Doradztwo
W OCHRONIE
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UE
UE
Doradztwo
BIZNESOWE

Lider Projekt Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 1
61-745 Poznań


tel. 061 82 80 811
faks 061 62 32 257


liderprojekt@liderprojekt.pl