AKTUALNOŚCI
15/12
2014

Lider Projekt opracował mapę obszarów kryzysowych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Obszary kryzysowe zaznaczono kolorem karminowym. Mapę sporządzono  na podstawie skomplikowanej analizy wielu wskaźników z takich kategorii, jak: demografia, sytuacja mieszkaniowa, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezrobocie, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo i dostępność usług publicznych.

09/12
2014
Rewitalizacja Starego Miasta w Lesznie będzie tematem otwartego spotkania, na które zapraszamy w środę 10 grudnia do Centrum Biznesu przy ulicy Geodetów 1. Lider Projekt jest autorem Strategii rewitalizacji Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej.  Szczególnie miło nam będzie gościć przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, Kościołów i związków wyznaniowych oraz spółd
wszystkie aktualności

Planowanie
STRATEGICZNE
Doradztwo
W OCHRONIE
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UE
UE
Doradztwo
BIZNESOWE

Lider Projekt Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 1
61-745 Poznań


tel. 061 82 80 811
faks 061 62 32 257


liderprojekt@liderprojekt.pl