AKTUALNOŚCI
07/01
2015
Lider Projekt zakończył prace nad raportem dotyczącym kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego. Projekt „Strategiczne planowanie szansą rozwoju kętrzyńskiego obszaru funkcjonalnego” realizujemy na zlecenie związku międzygminnego "Barcja". Zakłada on przeprowadzenie badań oraz diagnozy i delimitacji. W badaniach ankietowych poprosiliśmy o ocenę jakości życia, możliwości zatrudnienia, stanu szeroko pojętej infrastruktury, dostępu do kultury, sportu i rekreacji. Kętrzynianie po
15/12
2014

Lider Projekt opracował mapę obszarów kryzysowych Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Leszczyńskiej. Obszary kryzysowe zaznaczono kolorem karminowym. Mapę sporządzono  na podstawie skomplikowanej analizy wielu wskaźników z takich kategorii, jak: demografia, sytuacja mieszkaniowa, ubóstwo i wykluczenie społeczne, bezrobocie, przedsiębiorczość, bezpieczeństwo i dostępność usług publicznych.

wszystkie aktualności

Planowanie
STRATEGICZNE
Doradztwo
W OCHRONIE
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UE
UE
Doradztwo
BIZNESOWE

Lider Projekt Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 1
61-745 Poznań


tel. 061 82 80 811
faks 061 62 32 257


liderprojekt@liderprojekt.pl