AKTUALNOŚCI
09/06
2015
Lider Projekt zdobył kontrakt na opracowanie programu rewitalizacji Legnicy. To kolejne ambitne zadanie, jakie zrealizujemy dla tego miasta. W październiku Rada Miejska Legnicy przyjęła opracowaną przez Lider Projekt "Strategię rozwoju Miasta Legnicy na lata 2015-2020 PLUS" wraz z "Prognozą Oddziaływania na Środowisko". Ten dokument najwidoczniej spodobał się zamawiającym, gdyż teraz powierzyli nam opracowanie planu rewitalizacji. Po latach zapóźnień związanych z obecnością ob
06/05
2015
Lider Projekt podpisał umowę z Kleszczowem - najbogatszą gminą w Polsce, na sporządzenie strategii rozwoju oraz kilku innych dokumentów strategicznych, które mają być scenariuszem działania samorządu na wypadek zamknięcia odkrywki Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów i pobliskiej elektrowni. Dziś przedsiębiorstwa te zapewniają Kleszczowowi nie tylko byt, ale i dostatek. Wystarczy wspomnieć, że na głowę mieszkańca gminy przypada rocznie ponad 40 tysięcy złotych z budżetu s
wszystkie aktualności

Planowanie
STRATEGICZNE
Doradztwo
W OCHRONIE
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UE
UE
Doradztwo
BIZNESOWE

Lider Projekt Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 1
61-745 Poznań


tel. 061 82 80 811
faks 061 62 32 257


liderprojekt@liderprojekt.pl