AKTUALNOŚCI
04/07
2014
W ramach opracowania 3 strategii rozwoju gmin: Miasto Zielona Góra, Gmina Nowa Sól- Miasto oraz Gmina Sulechów przeprowadziliśmy bezpośrednie badanie ankietowe w terenie na próbie 500 mieszkańców gmin. Ponadto 500 ankiet przeprowadziliśmy w ważniejszych instytucjach, zakładach, szkołach, itp. na terenie gmin Trójmiasta Lubuskiego.
04/07
2014
Na zlecenie Powiatu Chojnickiego nasza firma zakończyła I etap w ramach projektu  Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który obejmował m. in. przeprowadzenie badań (ponad 1000 ankiet wśród mieszkańców), opracowanie diagnozy służącej określaniu powiązań Chojnicko - Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego  oraz opracowanie analizy określającej zasięg Chojnicko Człuchowskiego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Planowanie
STRATEGICZNE
Doradztwo
W OCHRONIE
ŚRODOWISKA NATURALNEGO
UE
UE
Doradztwo
BIZNESOWE

Lider Projekt Sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 1
61-745 Poznań


tel. 061 82 80 811
fax 061 62 32 257


liderprojekt@liderprojekt.pl